Sørg altid for at laste vognen rigtigt. Den tungeste bagage placeres midt i vognen over akslen,  og de lettere genstande placeres foran eller bagerst til afbalancering af kugletrykket på bilens trækkugle.

Bemærk at den i registreringsattesten anførte egenvægt ikke nødvendigvis stemmer overens med campingvognens faktiske egenvægt, idet Trafikministeriet runder egenvægten op eller ned efter særlige regler, hvorfor angivelsen alene tjener til vægtafgiftsgruppering.

 

Se venligst fabrikkens officielle vægtangivelse for din danske campingvogn. Husk at ekstraudstyr forøger egenvægten.

 

Den bedste vejbeliggenhed opnås ved et kugletryk på 60-70 kg eller ca. 10% af vognens egenvægt. Kuglekoblingens tilladte max-belastning er 100 kg, men bemærk at den tilladte max-belastning på bilens træktøj kan være mindre. I så fald er det den, som er gældende. En badevægt under støttehjulet er velegnet til at kontrollere vægtfordelingen med, når du laster campingvognen.

 

Påse at ingen løse genstande kan skade interiøret eller forskyde sig under kørslen.

Der er en stor lastekapacitet i en campingvogn, men påse, at du ikke overstiger totalvægten, som er anført i registreringsattesten.


Læg borde og hynder ned, de kan hjælpe med at støtte bagagen midt i vognen.


Påse at alle låger er lukket, køleskabets dør er sikret, skydedøren er sikret og løse dele på hylder etc. er fjernet og skufferne låst.

 

Luk og lås alle vinduer og tagluger og påse at vanddunken er fastspændt.

Træk evt. Tv-antenne ned, sluk alle lamper, også forteltlampen og hejs hængelampen op, så den ikke hænger og svinger under kørslen.

Luk hovedgashanerne i køkkenblokken samt ventilen på gasflasken.

Kontroller at gasflasken er fastspændt og lås gaskassen.

Monter sidespejlene og påhængsskiltet på bilen.

Kontroller dæktrykket på både bil og campingvogn - se instruktionsbogen.

Skru alle støttebenene helt op og løsn håndbremsen.

Sæt campingvognen på kuglen ved at løfte i koblingshåndtaget, så kuglelåsen bliver udløst.  Brug evt. det justerbare støttehjul til hjælp. For din sikkerhed er en Hobby altid fabriksmonteret med en stabilisatorkobling, du bør  læse afsnittet herom i din instruktionsbog.

Når du har sikret dig, at koblingshovedet er rigtigt på kuglen og låst, skrues støttehjulet helt sammen og løftes helt op ved at løsne spændegrebet på siden af koblingen.

Monter sikkerhedswiren til katastrofebremsen og sæt stikket til lyset i stikdåsen på bilen. Pas på at kablet ikke kan slæbe mod vejbanen eller komme i klemme ved påløbsbremsens bevægelige dele.

Kontroller at alle lygter fungerer rigtigt, og at ingen andre lamper end kørelygterne er tændte.

Sæt trinet ind og lås indgangsdøren.

Kontroller at intet er glemt, og hvis turen går til udlandet, husk penge, pas og papirer.

526 574